Wyzwolić potencjał

Trwająca pandemia COVID-19 jest wyzwaniem nie tylko dla systemów ochrony zdrowia, lecz także dla gospodarek. Po 28 latach nieprzerwanego wzrostu polska gospodarka w 2020 roku po raz pierwszy się skurczy – według większości prognoz o ponad 4%, chociaż w opinii OECD aż o 7,4%, a w przypadku wystąpienia drugiej fali zakażeń nawet o 9,5%. Wielkim wyzwaniem staje się powrót na ścieżkę wzrostu. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz problemy z przeregulowaniem gospodarki sam powrót do stanu sprzed pandemii to za mało. To, czy polskim przedsiębiorcom się to uda, zależy od tego, czy państwo pozwoli uwolnić ich potencjał – przez szeroką deregulację i cofnięcie krępujących przedsiębiorczość przepisów.

Wprowadzone ponad 30 lat temu wolnorynkowe reformy umożliwiły polski cud gospodarczy – stabilny rozwój, który przyniósł trwałą poprawę poziomu życia. Nie udało się jednak zupełnie wyrugować pozostałości socjalizmu, którego brzemię rosło z regulacjami wprowadzanymi przez kolejne ekipy rządzące. W efekcie Polska pod względem wolności gospodarczej ustępuje większości krajów Unii Europejskiej i OECD. Wciąż zatem pozostaje sporo do zrobienia, by uwolnić potencjał polskich przedsiębiorców.

Obecny kryzys tworzy zagrożenie, że wprowadzane przy okazji kolejnych rządowych „tarcz” antyliberalne regulacje pozostaną z nami na dłużej. Jesteśmy świadkami ataków na wolność gospodarczą i słyszymy głosy o przewadze państwowego interwencjonizmu nad wolnorynkowym kapitalizmem. Uważamy jednak, że najlepszą odpowiedzią na kryzys jest liberalizacja – zniesienie zarówno starych, jak i nowych przepisów krępujących wolność gospodarczą.

Jeśli dostrzegasz złe przepisy, które utrudniają Ci prowadzenie działalności gospodarczej, to możesz przekazać informacje o nich za pośrednictwem naszego formularza. Forum Obywatelskiego Rozwoju wykorzysta zebrane informacje do opracowania raportu o barierach, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy: ograniczeniach konkurencji, ograniczeniach wymiany, regulacjach rynku pracy i obciążeniach biurokratycznych. Będziemy także promować zmiany, które obniżą koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej w naszym kraju.