Trwająca pandemia COVID-19 jest wyzwaniem nie tylko dla systemów ochrony zdrowia, lecz także dla gospodarek. Po 28 latach nieprzerwanego wzrostu polska gospodarka w 2020 roku po raz pierwszy się skurczy – według większości prognoz o ponad 4%, chociaż w opinii OECD aż o 7,4%, a w przypadku wystąpienia drugiej fali zakażeń nawet o 9,5%. Wielkim wyzwaniem staje się powrót na ścieżkę wzrostu. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz problemy z przeregulowaniem gospodarki samo powrót do stanu sprzed pandemii to za mało. To, czy polskim przedsiębiorcom się to uda, zależy od tego, czy państwo pozwoli uwolnić ich potencjał – przez szeroką deregulację i cofnięcie krępujących przedsiębiorczość przepisów.

Wprowadzone ponad 30 lat temu wolnorynkowe reformy umożliwiły polski cud gospodarczy – stabilny rozwój, który przyniósł trwałą poprawę poziomu życia. Nie udało się jednak zupełnie wyrugować pozostałości socjalizmu, którego brzemię rosło z regulacjami wprowadzanymi przez kolejne ekipy rządzące. W efekcie Polska pod względem wolności gospodarczej ustępuje większości krajów Unii Europejskiej i OECD. Wciąż zatem pozostaje sporo do zrobienia, by uwolnić potencjał polskich przedsiębiorców.

Obecny kryzys tworzy zagrożenie, że wprowadzane przy okazji kolejnych rządowych „tarcz” antyliberalne regulacje pozostaną z nami na dłużej. Jesteśmy świadkami ataków na wolność gospodarczą i słyszymy głosy o przewadze państwowego interwencjonizmu nad wolnorynkowym kapitalizmem. Uważamy jednak, że najlepszą odpowiedzią na kryzys jest liberalizacja – zniesienie zarówno starych, jak i nowych przepisów krępujących wolność gospodarczą.

Jeśli dostrzegasz złe przepisy, które utrudniają Ci prowadzenie działalności gospodarczej, to możesz przekazać informacje o nich za pośrednictwem naszego formularza. Forum Obywatelskiego Rozwoju wykorzysta zebrane informacje do opracowania raportu o barierach, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy: ograniczeniach konkurencji, ograniczeniach wymiany, regulacjach rynku pracy i obciążeniach biurokratycznych. Będziemy także promować zmiany, które obniżą koszty prowadzenia własnego działalności gospodarczej w naszym kraju.


  Prosimy o opisanie konkretnej regulacji, którą chce Pan/Pani zgłosić jako szczególnie szkodliwą:

  Jaka jest podstawa prawna tej regulacji (ustawa, rozporządzenie, akt prawa miejscowego)?

  Czy w Pana/Pani opinii wskazane bariery w ostatnich miesiącach się pogłębiły?

  taknie

  Czy w ramach ostatnich „tarcz” antykryzysowych zostały wprowadzone jakieś rozwiązania, które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej?

  taknie

  Prosimy o ich wskazanie:

  Jaka jest wielkość Pana/Pani firmy?

  mikro (do 10 pracowników)mała (10-49 pracowników)średnia (50-249 pracowników)duża (ponad 250 pracowników)

  Czy chce Pan/Pani otrzymać informacje o raporcie zbiorczym z badania, propozycjach zmian obecnego stanu prawnego na podstawie wyników analizy badania oraz o wydarzeniach związanych z promocją i realizacją projektu deregulacja.pl na adres e-mail?

  Adres e-mail:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa. Tym samym oświadczam, że chcę otrzymywać informacje o raporcie zbiorczym z badania, propozycjach zmian obecnego stanu prawnego na podstawie wyników analizy badania oraz o wydarzeniach związanych z promocją i realizacją projektu deregulacja.pl. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem. Podstawą prawną wyrażonej przeze mnie zgody jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl
  2. Celem zbierania danych jest możliwość informowania przez FOR o wynikach przeprowadzonego badania, w tym o:
   • raporcie zbiorczym z badania,
   • propozycjach zmian obecnego stanu prawnego na podstawie wyników analizy badania,
   • wydarzeniach związanych z promocją i realizacją projektu deregulacja.pl.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Cofnięcie zgody jest możliwe przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej na adres e-mail kontakt@for.org.pl
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 2. W wycofania zgody na korzystanie z nich FOR straci szansę informowania o działaniach w ramach projektu deregulacja.pl.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem usług zleconych podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny.  Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
  ul. Ignacego Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa
  tel. +48 22 628 85 11, info@deregulacja.pl

  Atlas Network
  Projekt realizowany w ramach Atlas Network COVID-19 Partner Response Fund.