Obciążenia biurokratyczne

Obciążeniami biurokratycznymi są wszelkie obowiązki administracyjne, które muszą zostać spełnione przy otwieraniu, prowadzeniu bądź zamykaniu działalności.

  1. Obowiązki przy otwieraniu działalności
  2. Obowiązki przy prowadzeniu działalności
  3. Obowiązki przy zamykaniu działalności

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw. Przeprowadzone na koniec 2019 roku szacunki Grant Thornton wskazują, że przeciętne mikroprzedsiębiorstwo powinno wypełnić i przesłać do urzędów 114 dokumentów rocznie. Liczba wymaganych przez urzędy dokumentów rośnie wraz z wielkością firmy: przeciętna mała firma powinna wypełnić 191 dokumentów, średnia – 208, a duża – 314. Aż czternaście instytucji w Polsce wymaga od przedsiębiorców raportowania danych, które często są albo tym instytucjom niepotrzebne, albo się dublują, co oznacza, że mogłyby one pozyskiwać informacje od siebie nawzajem.

Rekomendacja: przegląd obowiązków sprawozdawczych służący wyeliminowania raportowania informacji, które są dla instytucji publicznych zbędne, i zwiększeniu współpracy w przekazywaniu danych między instytucjami.

Czasochłonne przepisy podatkowe. Za sprawą zaostrzenia przepisów polskie przepisy o VAT należą do najbardziej czasochłonnych w całej UE, a rozliczenie podatków zajmuje obecnie przeciętnie ponad 330 godzin w roku.

Rekomendacja: przegląd przepisów podatkowych służący ich uproszczeniu