Ograniczenia konkurencji

Ograniczenia konkurencji

Ograniczeniami konkurencji są wszelkie regulacje sektorowe, które utrudniają bądź uniemożliwiają konkurowanie z działającymi w danym sektorze firmami.

  1. Reglamentacja działalności gospodarczej
  2. Monopole

Przykłady:

„Apteka dla Aptekarza”. Po wejściu nowych przepisów w życie nową aptekę może założyć tylko farmaceuta albo spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami są farmaceuci. Ponadto nie można założyć nowej apteki, jeśli w danej gminie przypada więcej niż jedna placówka na 3000 mieszkańców ani w promieniu 500 metrów od już istniejącej apteki. Ograniczenia w otwieraniu nowych aptek uprzywilejowują farmaceutów posiadających apteki, uderzając w prężnie rozwijające się sieci oferujące zazwyczaj tańsze leki i lepszy asortyment. W efekcie regulacji w 2018 i 2019 roku ubyło w Polsce łącznie ok. 1000 aptek.

Rekomendacja: uchylenie regulacji – przywrócenie swobody otwierania nowych aptek

Rozszerzenie możliwości stosowania tzw. in-house, czyli powierzania zadań przez podmioty publiczne swoim spółkom zależnym bez przetargu. W praktyce przepisy w największym stopniu dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie gminy mogą powierzać z pominięciem procesu konkurencyjnego odbiór odpadów swojej spółce zależnej (jeśli taką posiadają). Jest to pogłębienie zmian zapoczątkowanych ustawą o gospodarowaniu odpadami z lipca 2013 roku, kiedy to porzucono model konkurencji na rynku, w ramach którego właściciel nieruchomości sam wybierał firmę zajmującą się odbiorem odpadów.

Rekomendacja: przywrócenie modelu konkurencji na rynku