Ograniczenia wymiany

Ograniczenia wymiany są wszelkie regulacje, które utrudniają bądź uniemożliwiają chętnym stronom dokonanie wymiany na ustalonych przez siebie warunkach.

  1. Ograniczenia wymiany określonych dóbr
  2. Ograniczenia miejsca i czasu dokonania wymiany
  3. Kontrole cen

Zakaz handlu w niedziele. Ograniczenia czasu otwarcia sklepów ograniczają produktywność sektora handlu i jej wzrost w przyszłości. Zakaz handlu w niedziele oznacza mniej równomierne rozłożenie zakupów w tygodniu, co jest mniej efektywne z perspektywy modelu biznesowego sklepów. Zakaz handlu w niedziele ogranicza swobodę konsumentów, a także pracodawców i pracowników. Dla większości osób weekend jest jedynym okresem w ciągu tygodnia, kiedy mogą zrobić większe zakupy – pozbawienie ich możliwości robienia zakupów w niedziele, utrudniając im dysponowanie czasem wolnym. Drobna i tymczasowa zmiana w tzw. tarczy 1.0, pozwalająca na wykonywanie w niedziele czynności związanych z handlem (jak np. rozładunek) w okresie do 30 dni po stanie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, stanowi dla przedsiębiorców niewielką ulgę i w żaden sposób nie poprawia sytuacji konsumentów.

Rekomendacja: zniesienie zakazu handlu w niedziele

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną. Ustawa z kwietnia 2016 roku wstrzymała na okres 5 lat sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a przede wszystkim wprowadziła duże restrykcje w prywatnym obrocie ziemią rolną. Co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej w obrocie prywatnym może być tylko rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna m.in. posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz dysponująca nieruchomościami rolnymi o łącznej powierzchni użytków do 300 ha. Inne podmioty – jak osoby fizyczne niebędące rolnikami czy prywatne spółki prawa handlowego – muszą uzyskać zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Drobne zmiany, które weszły w życie w czerwcu 2019 roku, nie zliberalizowały w istotny sposób obrotu ziemią rolną. Istnieją ograniczenia osłabiają konsolidację i rozwój polskich gospodarstw rolnych. Wciąż duży udział w produkcji rolnej mają w Polsce gospodarstwa małorolne, a zatrudnienie w rolnictwie należy do najwyższych w UE.

Rekomendacja: zliberalizowanie prywatnego obrotu ziemią rolną